Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)