Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz samochodów | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją