Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy_13.05.2020 | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją