Załącznik nr 3A-3H do SIWZ – kosztorysy | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją