Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją