Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne raelizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją