Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty_30.04.2020 | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego