Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy_v.1.1 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.