Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy, rodzaje prac i standardy jakościowe ich wykonania | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie Parku Ujazdowskiego /4,8 ha/ wraz z Placem na Rozdrożu/ 0,205 ha/ i placem Trzech Krzyży. /0,206 ha/ oraz parku Żeromskiego pow. 4,7 ha