unieważnienie części 2 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW