Załącznik nr 8C do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie część III | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.