Załącznik nr 8B do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie część II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.