Załącznik nr 8A do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie cześć I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.