załącznik nr 8 do UMOWY – wykaz pracowników 2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.