załącznik nr 7 do UMOWY – gwarancja 2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.