załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.