Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ. pdf. espd-request | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.