załącznik nr 5 do UMWY – tabela prac przy drzewach 2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.