Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.