załącznik nr 3C2 – kosztorys 2020 Park Ujazdowski | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.