załącznik nr 3B2 – kosztorys 2020 rejon II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.