załącznik nr 3B1 – kosztorys 2019 rejon II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.