załącznik nr 3A2 – kosztorys 2020 rejon I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.