załącznik nr 3A1 – kosztorys 2019 rejon I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.