załącznik nr 3 do UMOWY – mapa Rejon II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.