załącznik nr 3 do UMOWY – mapa Rejon I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.