Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.