Załącznik nr 10- standardy cięcia koron drzew | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.