załącznik nr 1 c do UMOWY – wykaz parków i powierzchnie Śródmieście obszar II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.