ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
01 marzec 2019 | Postępowanie 142/PN/2018

Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.

Share
Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWIZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część I
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ -zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część II
 5. Załącznik nr 1C do SIWZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część III
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 7. Załącznik nr 3A do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część I
 8. Załącznik nr 3B do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część II
 9. Załącznik nr 3C do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część III
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ. pdf espd-request
 12. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 13. Załącznik nr 5 do UMOWY – tabela prac przy drzewach 2019
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 15. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 16. załącznik nr 7 do UMOWY – gwarancja 2019
 17. Załącznik nr 8 do UMOWY – wykaz pracowników 2019
 18. Załącznik nr 8A do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie cześć I
 19. Załącznik nr 8B do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie część II
 20. Załącznik nr 8C do SIWZ – zał 2 do umowy – wykaz parków i powierzchnie część III
 21. Załącznik nr 9A do SIWZ – zał 4 do umowy – wykaz obiektów mapa część I
 22. Załącznik nr 9B do SIWZ – zał 4 do umowy – wykaz obiektów mapa część II
 23. Załącznik nr 9C do SIWZ – zał 4 do umowy – wykaz obiektów mapa część III
 24. Załącznik nr 10 do UMOWY – standardy cięcia koron drzew
 25. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_10dec31a-ca99-473d-8d56-44d64b1d769d
 26. Pytania i odpowiedzi 05.03.2019
 27. Załącznik nr 1A do SWIZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część I zmiana 05.02.2019
 28. Załącznik nr 1B do SIWZ -zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część II zmiana 05.02.2019
 29. Załącznik nr 1C do SIWZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część III zmiana 05.02.2019
 30. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
 31. Komunikat do SIWZ
 32. SIWZ_12.03.2019
 33. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty zmiana 12.03.2019
 34. Załącznik nr 3A do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część I 12.03.2019
 35. Załącznik nr 3B do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część II 12.03.2019
 36. Załącznik nr 3C do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część III 12.03.2019
 37. Komunikat do SIWZ_14.03.2019
 38. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty zmiana 14.03.2019
 39. Załącznik nr 3A do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część I 14.03.2019
 40. Załącznik nr 3B do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część II 14.03.2019
 41. Załącznik nr 3C do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część III 14.03.2019
 42. Informacja z otwarcia ofert
 43. Informacja o wyniku postępowania
Share