załącznik nr 3 do UMOWY – mapa PARK FOSA | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy