Załącznik nr 3 do SIWZ- zakres prac i wykaz cen | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy