załącznik nr 2d do warunków – ogród różany wraz z otoczeniem PARK SAKRYSZEWSKI | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy