załącznik nr 2b do warunków – PARK Wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników PARK FOSA | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy