załącznik nr 2b do warunków – nr ewid działek zestawienie koszenia POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy