załącznik nr 2a do warunków trawniki, łąki – rodzaje i sposób utrzymania PARK FOSA | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy