załącznik nr 2a do warunków – ostoje przyrody PARK SKARYSZEWSKI | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy