załącznik nr 2a do warunków mapa – Ostoje przyrody POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy