załącznik nr 2a do warunków – koszenie skarpy PARK FOSA | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy