Załącznik nr 1C do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE)- warunki wykonania i standardy jakościowe | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy