załącznik nr 6 do UMOWY – gwarancja | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.