Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ espd-request | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.