Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.