załącznik nr 4 do UMOWY – tabela prac przy drzewach | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.