załącznik nr 3 do UMOWY – Park Ujazdowski | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.