załącznik nr 3 do UMOWY – mapa Rejon I | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.