Załącznik nr 1C do SIWZ – warunki wykonania umowy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.