Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.