załącznik nr 1 c do UMOWY – wykaz parków i powierzchnie Śródmieście obszar I | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.