Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej